Loading...
Ochrana osobných údajov 2018-02-21T16:07:28+00:00

Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov a Pravidlá ochrany osobných údajov a informácie o akomkoľvek svojom súhlase

Ako orgán zodpovedný podľa predpisov o ochrane údajov by sme Vás chceli informovať o povahe, rozsahu a účeloch zhromažďovania a používania vašich osobných údajov.

  1. Zodpovedný orgán v zmysle zákona o ochrane údajov

Pokiaľ ide o zhromažďovanie a používanie Vašich osobných údajov, sme zodpovedným orgánom v zmysle zákona o ochrane údajov. Pokiaľ ide o požiadavky na ochranu údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných možností uvedených v identifikácii poskytovateľa / našom odtlačku.

  1. Účel zberu údajov

Ak budeme zhromažďovať a používať osobné údaje, vykonáva zber a využívanie údajov o súlade so svojimi vlastnými obchodnými účely v rámci uzatvorenej zmluvy, s cieľom zodpovedať vaše otázky alebo vašu žiadosť spracovať a za účelom reklamu jeho vlastných výrobkov ako súčasť nášho spravodajcu za predpokladu, svojim podpisom sa k odberu noviniek.

  1. Informácie o používaní služieb webovej analýzy

Informácie o používaní služby Google Analytics

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa takzvané „súbory cookie“, textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o používaní týchto webových stránok sa obyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. , My sme v tejto súvislosti uviedla, že bola rozšírená na túto webovú stránku, kód Google Analytics „anonymizeIp“ anonymnému zhromažďovania IP adries (tzv. IP maskovanie), takže vaša IP adresa od spoločnosti Google v rámci predtým odpočítané z členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a skrátená. V mene prevádzkovateľa tohto portálu Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania stránky a vytváranie správ na internetových stránkach činnosť a poskytovanie iných s webových stránok a súvisiacich internetových služieb na webových stránkach prevádzkovateľa. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlúčiť s inými údajmi spoločnosti Google. zostavovať správy o aktivite webových stránok a poskytovať ďalšie služby súvisiace s aktivitou webových stránok a používaním internetu prevádzkovateľovi webových stránok. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlúčiť s inými údajmi spoločnosti Google. zostavovať správy o aktivite webových stránok a poskytovať ďalšie služby súvisiace s aktivitou webových stránok a používaním internetu prevádzkovateľovi webových stránok. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlúčiť s inými údajmi spoločnosti Google.

Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť v čo najväčšej možnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť dáta generované cookie a súvisiace s používaním tejto webovej stránky (vr. Vaša IP adresa) pre Google a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google, stiahnutím prehliadača plug-in k dispozícii v nasledujúcom odkaze a inštalovať. Aktuálny odkaz je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Prípadne môžete zabrániť budúcemu zhromažďovaniu údajov zo služby Google Analytics nastavením súboru cookie odhlásenia. Tento súbor cookie nastavíte kliknutím na tento odkaz . Upozorňujeme, že cookie odhlásenia funguje iba v tomto prehliadači a pre túto webovú stránku. Ak vymažete súbory cookie vo svojom prehliadači, musíte kliknúť na odkaz znova.

Viac informácií o zmluvných podmienkach a zásadách ochrany osobných údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/en.html a na pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na  stránke https://www.google.com / intl / SK / politiky / .

  1. Informácie o používaní cookies

Na našich webových stránkach používame tzv. Cookies. Súbory cookie sú textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Niektoré cookies, ktoré používame, sú odstránené po ukončení relácie prehliadača, tj po zatvorení vášho prehliadača (tzv. Cookies relácie). Ďalšie súbory cookie ostávajú vo vašom zariadení a umožňujú vám to rozpoznať pri ďalšej návšteve našich webových stránok (tzv. Trvalé súbory cookie). Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača. Ak je to potrebné, pozrite si pomocníka programu pre prehliadač, ktorý používate, aby ste zistili, ako urobiť príslušné nastavenia.

  1. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Pokiaľ zhromažďujeme osobné údaje, ide o údaje, ktoré ste odovzdali.

Prenos údajov v kontexte objednávky

Zbierame iba osobné údaje, ktoré poskytnete. Ak vytvoríte zákaznícke konto, zhromažďovanie a používanie údajov, takže nemusíte znovu zadávať údaje pre budúce objednávky.

Zbierame a používame údaje, ktoré ste poskytli na spracovanie vašej objednávky a na splnenie zmluvy. V rozsahu potrebnom na splnenie našich záväzkov voči Vám poskytneme vaše informácie tretím stranám. Toto zaslanie sa však uskutoční výlučne pre servisných partnerov zapojených do realizácie zákazky, ako napríklad: Napríklad logistická spoločnosť zodpovedná za doručenie a banka zodpovedná za platobnú transakciu. V prípadoch prenosu vašich údajov tretím stranám však rozsah prenášaných údajov je obmedzený na požadované minimum.

Zhromažďovanie a používanie údajov v súvislosti s objednaním nášho bulletinu

Keď sa prihlásite k odberu newsletteru a dať svoj súhlas k prijatiu nášho spravodajcu, vykonáva zhromažďovanie a využívanie informácií, ktoré ste poskytli e-mailovú adresu a ďalšie informácie zaslané vami, aby vám náš e-mailový spravodajca podľa vášho súhlasu k of Ak chcete odoslať oznámenú e-mailovú adresu. V tomto prípade ste vyhlásili nasledujúci súhlas:

„Súhlasím s tým, že budem informovaný e-mailom o zaujímavých ponukách, a preto súhlasím so zhromažďovaním a používaním mojej e-mailovej adresy a ostatných informácií, ktoré som poskytol na zasielanie bulletinu.“

Tento súhlas môžete odvolať kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov, s účinnosťou do budúcnosti, odoslaním príslušnej správy kontaktným údajom uvedeným v identifikácii poskytovateľa (odtlačok) alebo pomocou odkazu uvedeného v bulletine.

Akonáhle sa zrušíte odber z nášho bulletinu, poskytnuté údaje budú odstránené.

Zhromažďovanie a používanie údajov prostredníctvom nášho kontaktného formulára

Pokiaľ ponúkame kontaktný formulár, platí toto:

Ak nám pošlete správu prostredníctvom nášho kontaktného formulára, zhromažďujeme a použijeme údaje, ktoré poskytnete, aby sme odpovedali na vašu žiadosť alebo aby sme spracovali vašu žiadosť.

  1. Vaše práva na informácie, opravu, zrušenie, blokovanie a zrušenie

Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré ste uložili o vás, máte nárok na nasledujúce práva, ktorých výkon je pre vás bezplatný. Môžeme vás požiadať, aby ste nás kontaktovali s príslušnými otázkami / obavami týkajúcimi sa kontaktných možností uvedených v identifikácii nášho poskytovateľa / nášho odtlačku.

Informácie

Máte právo dostať informácie o dátach uložených na vás osobné informácie o jeho pôvode, príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým vaše dáta môžu byť zdieľané, rovnako ako účelom ukladania dát na pravej strane.

Oprava

Máte tiež právo opraviť akékoľvek osobné údaje uložené o vás.

Vymazanie

Máte tiež právo odstrániť osobné údaje, ktoré ste uložili o vás, hneď ako už nie sú známe údaje o splnení účelu uchovávania a nevylučujú zákonné, zákonné alebo zmluvné lehoty uchovávania údajov.

Blokovanie

Majú ďalej požiadať o zablokovanie spracovania vašich osobných údajov po pravej strane, pokiaľ ide o odstránenie z toho je legálne, štatutárny alebo zmluvnej doby uchovávania alebo v prípade, že presnosť informácií o vás je sporná a môže byť stanovené ani správnosť ani ich nepresnosť.

Odvolanie

Mimochodom, máte právo kedykoľvek a bez udania dôvodu s budúcim účinkom zrušiť udelené súhlasy na zhromažďovanie a používanie vašich údajov. Za to postačuje neformálna správa. V prípade oznámení, budú uložené osobné údaje o vás byť odstránené, ak sú stále potrebné príslušné údaje pre splnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv alebo doby uchovávania sú proti zmazaniu. V tomto prípade je vymazanie nahradené blokovaním príslušných údajov.